Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • turnstile hàng rào gate

  • Cổng Barrier Đậu xe

  • turnstile hàng rào gate

  • Cổng chắn

  Tin tức Chúng mừng lễ hội mùa xuân

  Shenzhen Wejoin Mechanical & Electrical Co.

  Founded in March 2004, Shenzhen WEJOIN Mechanical & Electrical Co. is a national high-tech enterprise specialized in R&D, production and sales of intelligent access control products. Được thành lập vào tháng 3 năm 2004, Thâm Quyến WEJOIN Mechanical & Electrical Co. là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên về R & D, sản xuất và bán các sản phẩm kiểm soát truy cập thông minh. It has nearly 200 patented technologies. Nó có gần 200 công nghệ được cấp bằng sáng chế. Its main products including high-end commercial servo barrier gate, high-end servo barrier gate, mid-end servo barrier gate, ...
  Danh mục phổ biến Tất cả các